ANBI-Status

Stichting de Zebra heeft sinds 1 januari 2010 de status van
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).


Het doel van de stichting (zie statuten) en de daaruit voortkomende projecten van de stichting dragen bij aan het algemeen nut.

De ANBI-status van de stichting is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften als periodieke giften. 

 

Stichting De Zebra
Doornkampsteeg 43, 236 BB 's-Hertogenbosch
KvK 171 96 817 , Fiscaal nummer (RSIN): 8171 75 374

www.dezebra.eu
info@dezebra.eu