SAMENWERKING

Stichting De Zebra werkt samen met enthousiaste partners met specifieke expertise voor het bereiken van de doelstelling van de stichting.

Zo is het programma voor het project STREETCATS in
's-Hertogenbosch tot stand gekomen mede op basis van gesprekken met: wijkmanagers, Stichting Divers jongerenwerkers, Gemeente 's-Hertogenbosch afdeling Jeugd en Onderwijs, Actieplan Cultuurbereik Netwerk 12+, Directie basisscholen Meldpunt Zorgleerlingen, Huisartsen, Buitenschoolse Opvang (BSO).
 

Het filmisch zelfportret (onderdeel van STREETCATS) en de bijbehorende documentaire zijn gefilmd door CosyMo's Solar Cinema, de mobiele zonnestroom-bioscoop en filmmakerij. 

Aan de verdere artistieke invulling van het project STREETCATS hebben bijgedragen: Studio ZuidenWindT, Trendbureau IF, Non Solo Moda, Grafische vormgeving Mariël Lam, Susan Janssen.

Overige partners, Terras Media, Beauty Company, Opleidings- instituut Klank en Vorm, Dove, Stichting Ziezo.

Klik hier voor de sponsors van STREETCATS.