Evaluatie Streetcats programma

Jaarlijks worden de resultaten van Streetcats geevalueerd. De door de deelnemers ingevulde nul- en eindmetingen worden met elkaar vergeleken. Het resultaat wordt gedeeld met subsidieverstrekkers en sponsoren.

Klik hier voor de Evaluatie Streetcats 2018.

 

Reacties van Streetcats 

 

 Publiekreacties Streetcats: